E-dowód

Od marca 2019 roku wydawane są w Polsce nowe dowody z warstwą elektryczną. Jest to bezpłatne narzędzie usprawniające komunikację pomiędzy obywatelem a organami administracji, służbą zdrowia oraz innymi podmiotami komercyjnymi.

Funkcje nowego dowodu

Funkcja dowodu osobistego się nie zmieni, będzie on potwierdzał tożsamość i obywatelstwo posiadacza oraz pozwalał na przekraczanie granic do niektórych państw. Dodatkową funkcję e-dowodu jest uwierzytelnianie posiadacza w administracji publicznej oraz podpisywanie dokumentów elektronicznych. Do spełnienia funkcji dodatkowych potrzebny jest czytnik do e-dowodów, który powinien był częścią wyposażenia biur administracji publicznej.

Czytnik dowodów z warstwą elektryczną

Wymagania techniczne czytnika z warstwą elektroniczną zostały opublikowane w artykule 66 ustępie ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw, która jest dostępna w Dzienniku Ustaw na pozycji 1544.
MSWiA opublikowała dwie dodatkowe specyfikacje wymagań jakie muszą spełniać czytniki do e-dowodów dla czytników z pinpadem oraz dla czytników bez pinpadu.
Zakup czytników do e-dowodu, a co za tym idzie używanie warstwy elektronicznej oraz wykorzystywanie jej do uwierzytelniania posiadacza oraz podpisywania dokumentów elektronicznych nie jest obowiązkowe.
korzystanie z dowodu nie będzie wymagało posiadania dodatkowych urządzeń.

Comments are closed.

.